czynić ludzi wolnymi

Celem terapii jest

 

Jestem coachem i pedagogiem z wieloletnim stażem.

 

Zajmuję się pomocą psychologiczną i pedagogiczną, prowadząc sesje terapeutyczne i coachingowe dla osób pragnących zmienić swoją jakość życia.

 

Współpracuję z terapeutą uzależnień i lekarzem (także ramach NFZ)

 

Pomagamy dzieciom i młodzieży. W ramach działalności naszej firmy diagnozujemy wstępnie dzieci i młodzież w kierunku specjalnych potrzeb edukacyjnych - ADHD, Zespół Aspergera. 

W ramach współpracy, po diagnozie, proponujemy dalszą terapię w fundacjach i sprawdzonych gabinetach psychologicznych, które zajmują się indywidualnie każdym przypadkiem dziecka.

Jako specjalista prawa pracy i doradztwa zawodowego pomagam w sytuacji wypalenia zawodowego, stresu i zmianie profesji zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

 

Z osobami pozostającymi w długim okresie bezrobotnymi proponuję pracę metodą hiszpańską i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

O mnie

 

Specjalizuję się w pracy z lękiem, emocjami, rozwijaniem kompetencji interpersonalnych, poprawą jakości życia

Lęk

Nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. 

Trening ACT
Emocje

Radzenie sobie z emocjami to umiejętność rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi, to uświadomienie sobie ich wpływu na nasze zachowania, to zdolność do właściwej reakcji na różne emocje. 

Trauma
Relacje 

Umiejętności życiowe umożliwiają człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z zadaniami i wymaganiami codziennego życia.

Terapia młodzieży

Głównym celem ACT jest wzmacnianie elastyczności psychologicznej. Elastyczność to zdolność do zauważania i reagowania na własne myśli, uczucia i inne zdarzenia w taki sposób, aby móc podejmować działania zgodne z własnym systemem wartości i celami z nim związanymi.

Trauma lub uraz psychiczny – trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem. Trauma może oznaczać także to co powoduje w psychice trwałą zmianę, nagłe wzruszenie.

Brak umiejętności budowania dobrych relacji z innymi

Problemy wychowawcze

Poszukiwania swoich mocnych stron 
 

Strata

Agresja i przemoc

Kryzys egzystencjalny
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się ze mną e-mailem lub telefonicznie

881-51-11-51

Warszawa, ul. Balzaka 2

king.lukaszewska@gmail.com

kinga.lukaszewska@hotmail.com

Interwencja kryzysowa - 200 zł

 

 

Sesja (1,5 godz.) - 300 zł

Doradztwo zawodowe - metoda hiszpańska 

4 trzygodzinne spotkania grupowe + 3 spotkania indywidualne po 1 godzinie - 1000 zł

 

Cena obejmuje dojazd do klienta (Warszawa i okolice)

Kinga Łukaszewska

  • Facebook Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2023 by Modern Mindful Therapy. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now